miércoles, 21 de mayo de 2014

¿Què és la família?

Per a mi la família és la institució més important per a un individu des del seu naixement fins a la seva mort, ja que en aquesta solen sorgir els vincles més forts que formarà la persona durant la seva vida.

Comparant aquesta idea en petit grup hem pensat en que es tracta d’una institució, la qual és la més important per a l’individu, ja que està formada per un grup de persones unides per forts vincles. Aquest grup de persones comparteixen un espai i un temps, i entre ells es cobreixen les seves necessitats bàsiques, Cal destacar que cada membre d’aquesta família tendra un rol diferent establert i aquestos rols aniran canviant segons la funció que aquestos ocupin dins la família.

I per últim comparant aquesta idea en gran grup, i procurant englobar tots els aspectes que podrien definir al concepte família, podem dir que una família és la institució més important socialitzadora, formada per un grup de persones unides per uns vincles, un sentiment de pertinença o algun element identatari, que tenen diferents rols i funcions relacionats amb la satisfacció  de les necessitats afectives, fisiològiques, econòmiques, culturals i educatives.

Pel que fa als comentaris que aporten algunes presentacions sobre aquest tema, en la meva opinió, una família no té perquè tenir un fill per a considerar se família, ja que una parella o un amic pot ser de la teva família sense la necessitat de tenir cura d’un menor. Això ho dic des de la meva pròpia experiència, ja que les meves millors amigues, les conec des de la guarderia o com a molt d'Infantil, i porto tants d'anys als seu costat, que per a mi són com les meves germanes.


Amb això, vull dir que una persona forma part de la teva família quan el vincle que tens amb ella és molt superior al que tens amb la resta. A més com que els vincles familiars són els més forts també son els que produeixen unes emocions més forts i per tant les baralles o els gestos d’estima son diaris en una família. 

Com a conclusió, puc dir que la família és l’element de referència més important per a una persona durant la seva vida, ja que els vincles que es formen són imprescindibles per a que la persona es desenvolupi en equilibri. He dir que jo ja he format la meva pròpia família, i encara que al principi tingués moltes inseguretats sobre aquest canvi de rol que hem tocaría viure, avui per avui estic molt contenta i orgullosa d'haver set mare.


No hay comentarios:

Publicar un comentario