miércoles, 4 de junio de 2014

Com hauria de ser l’escola dels nostres dies?

Esta clar que les escoles dels nostres dies no avancen a la par que la resta de la societat, és a dir, les nostres pedagogies educatives no és corresponen amb el que es duu a terme a dins les aules. Això pot ser degut a que la visió que la  gent té sobre l’escola és de satisfer les necessitats econòmiques de les famílies i no com a una institució que satisfaci al màxim possible les necessitats dels infants

HISTÒRIA DE L’EDUCACIÓ INFANTIL: MODELS D’EDUCACIÓ INFANTIL


GUARDERIA/ASILO
ESCOLA INFANTIL
CASA DEL NEN/A
ORIGEN
Necessitats econòmiques:
-De la industria
-De les famílies
(treball de la dona)
Descobriment del valor educatiu
(Psicopedagogia)
Centrada en les necessitats de l’infant
OBJECTIUS
Guardar
Tenir cura
Entretenir
Compensar
Optimitzar
Preparar
Protecció
Salut
Seguretat emocional
Jugar/gaudir
Explorar/conèixer
MODELS I MOTIVACIONS
Aparcament
Manca de temps
Sentiment de culpa
Model adult de rendiment
Preocupació pel futur
Model infantil de benestar
Centrada en el present

El punt de partida per a que les nostres escoles donin resposta a les necessitats emocionals dels infants és començar per donar importància a les emocions d’aquestos i tractar-les de forma tant directa com indirecta a les aules, és a dir, com a mestres haurem de centrar-nos en el últim model educatiu, la casa del nen.

HISTÒRIA DE L’EDUCACIÓ INFANTIL: MODELS D’EDUCACIÓ INFANTIL


GUARDERIA/ASILO
ESCOLA INFANTIL
CASA DEL NEN/A
ORIGEN
·         Valor assistencial
·         Continguts flexibles
·         Ensenyament
·         Bones instal·lacions
·         Valor educatiu

·         Inclusió
·         Necessitats emocionals
·         Relacions
·         Socialització
OBJECTIUS

·         Compensar possibles desigualtats
·         Autonomia
·         Educar
·         Reforçar vincles
·         Interpretar emocions
·         Regular
·         Motivar
·         Desenvolupament integral

MODELS I MOTIVACIONS

·         Constructivisme
·         Preparar
·         Inclusivitat
·         Desenvolupament


Tot això només es pot arribar a aconseguir amb professionals de l’educació que siguin competents amb el seu treball, és a dir que prestin atenció als seus alumnes, que observin, escoltin, els hi donin confiança, els tractin de forma individualitzada, responguin a les seves necessitats. Tots aquests requisits son tan sols per poder atendre correctament els interessos dels infants, i poder crear uns vincles amb aquestos.

No hay comentarios:

Publicar un comentario